ما را دنبال کنید…

بچه های مستقل

  • 02188214538

درباره ما

درباره ما

خداوند در سوره ی محترم طلاق آیه ی ۷ می فرمایند:

سيجعل الله بعد عسر يسرا خداوند بزودی بعد از سختیها آسانی قرار میدهد... مابر این آمدیم تا يسري را برای فرزندانی که والدینشان از هم جدا میشوند فراهم آوریم تا بتوانند در اعتلاء بخشیدن به سایر ابعاد زندگي خود قدم بردارند و بالنده شوند؛ که طلاق را میتوان از تهدید به فرصت رساند؛ فرصتي براي مستقل و وارسته شدن خویشتن.. از این حیث مجموعه ي خانه ي كودكان وارسته در این راه پرفراز و نشیب به شما کمک میکند تا در جهت شناسایی بهتر موقعیت خود بتوانید از این مرحله ي حساس زندگي با سانمت رواني بدون تعلق خاطر به شرایط پیش آمده ي حاصل از جدايي، پیش بسوي گام هاي مؤثر تر خود در ساخت ساحت هاي دیگر زندگی داشته باشید.

کانال تلگرام

به روزترین مطالب روانشناسی

گرفتن وقت اینترنتی

Info@independentkids.ir

ساعت کاری ما

شنبه تا پنجشنبه - 8:00 - 17:00

آدرس: تهران

تهران ....